Brussel kondigt actie op "dunne" plastic tasjes aan!

Middels een officieel persbericht heeft de Europese Unie aangekondigd dat zij een politieke overeenkomst met haar lidstaten heeft bereikt dat ervoor moet gaan zorgen dat het gebruik van "dunne" plastic draagtassen wordt terug gedrongen. De kernafspraken van die overeenkomst zijn als volgt;

- De nog nieuw te ontwikkelen maatregelen richten zich op plastic tassen met een folie dikte van minimaal 15 micron tot maximaal 50 micron.

- De nieuwe EU wetgeving dwingt alle EU lidstaten een keuze te maken voor het heffen van enige vorm van belasting op plastic draagtassen, dan wel het treffen van andere maatregelen die tot doel hebben het gebruik van plastic draagtassen met een folie dikte tussen 15 en 50 micron terug te dringen tot een gemiddelde van 90 tassen per persoon per jaar in 2019 en zelfs 40 tassen per persoon per jaar in 2025.

- De nieuwe maatregelen dienen door alle EU lidstaten actief te zijn ingevoerd per uiterlijk eind 2018, de introductie van de nieuw te creëren maatregelen en wetgeving dient omgeven te worden door een actieve informatie- en bewustwording campagne gedurende een periode van 5 jaar.

Worldpack volgt deze ontwikkeling op de voet en neemt een actieve rol naar opdrachtgevers die per ultimo 2018 met deze nieuwe maatregelen geconfronteerd kunnen worden.


Wilt u niet wachten tot wij u benaderen, aarzelt u dan niet om ons direct te bellen via +31 (0)88 494 2080.

Brussel kondigt actie op dunne tasjes aan