Concept plasticwet Nederland bekend

In Engeland is de plasticwet sinds 5 oktober 2015 een feit. Het streven in Nederland is om de plasticwet (ook wel regeling beheer verpakkingen genoemd) per 1 januari 2016 in te laten gaan, dus wij bij Worldpack volgen de ontwikkelingen rondom de wet op de voet! De staatssecretaris van infrastructuur en milieu, Wilma Mansveld, heeft een conceptvoorstel ter goedkeuring ingediend bij de Tweede kamer. Wij zetten de belangrijkste punten hieruit voor u op een rij.

Regelgeving beheer verpakkingen
Richtlijn (EU) 2015/720 wijzigt de Verpakkingsrichtlijn (94/62/EG) met als doel; het verbruik van plastic draagtassen verminderen zodat de hoeveelheid zwerfafval kleiner wordt, afvalpreventie wordt aangemoedigd en te komen tot een efficiënter gebruik van grondstoffen. Iedere lidstaat van de Europese Unie is verplicht maatregelen te nemen om het verbruik van plastic tassen op hun grondgebied duurzaam te verminderen.

Wat valt er onder de plasticwet
Nederland is gestart met het nemen van maatregelen in supermarkten; die geven al sinds 2014 geen gratis draagtassen meer weg. Dit wordt per 1 januari 2016 verder doorgevoerd naar alle plaatsen waar goederen en producten worden verkocht aan de eindconsument.

Over het algemeen kan gesteld worden dat een plastic tas die bedoeld is voor het vervoeren van goederen en producten valt onder de plasticwet. Er worden natuurlijk veel soorten plastic draagtassen geproduceerd waarvan sommige er niet uitzien of aanvoelen als plastic, maar die het -als plastic het structureel hoofdbestanddeel van de tas vormt –wel zijn. Hetzelfde geldt voor draagtassen die zijn gelamineerd of die zijn voorzien van een plastic binnenvoering.

Composteerbare en biologisch afbreekbare plastic draagtassen vallen eveneens onder de plasticwet.

Uitgesloten van de plasticwet
Enkele uitzonderingen op de wet:

- Draagtassen waarvan een beperkt onderdeel van plastic is. Voorbeelden hiervan zijn: een papieren/jute/linnen tas met een polypropyleen koord en een papieren/jute/linnen tas met nylon hengsels

- Plastic draagtassen met een wanddikte van minder dan 15 micron, indien deze worden gebruikt om hygiënische redenen of als primaire verpakking voor onverpakte levensmiddelen als dat voedselverspilling helpt voorkomen

- Verzegelde plastic draagtassen die op een luchthaven of een luchtvaartuig worden verstrekt voor het verpakken van taxfree verkochte vloeistoffen, spuitbussen of gels

- Hergebruikte plastic tassen die bijvoorbeeld bij kringloopwinkels of zogenaamde ‘tassenbollen’ worden ingezameld om te worden hergebruikt

Verkoopprijs plastic draagtas
Retailers  die besluiten om plastic draagtassen te verkopen mogen zelf bepalen tegen welke verkoopprijs ze dat doen. Supermarkten rekenen momenteel € 0,25 voor een draagtas, dit zou een goede richtlijn kunnen zijn. Eerder werd een richtprijs van € 0,10 genoemd. Op een tas die in rekening wordt gebracht zal wel BTW heffing plaatsvinden.

Naleving wet
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal als toezichthouder optreden ter handhaving van de plasticwet.

De ILT houdt toezicht vanuit het beginsel ‘vertrouwen, tenzij’. Basis daarvoor vormt een door haar te ontwikkelen nalevings-en risicoselectiesysteem. Objectinspecties, administratiecontroles, digitale inspecties en audits vormen het instrumentarium. De ILT kan de resultaten van het Meldpunt verpakkingen gebruiken om vervolgens risicogestuurde inspecties uit te voeren.

In de keuze van haar interventies hanteert de ILT de door haar ontwikkelde interventieladder. De treden zijn interventies met een toenemende impact. Begonnen wordt met een preventieve aanpak, gericht op het voorkomen van overtredingen, gevolgd door een correctieve aanpak, gericht op herstel en naleving, een repressieve aanpak, gericht op straf, en een reputatieve aanpak, gericht op reputatieschade.

Voorlichting eindconsument
Het eerste jaar na intreding van de wet zullen er actief voorlichtings- en bewustwordingscampagnes worden aangemoedigd over de negatieve gevolgen van een buitensporig gebruik van plastic draagtassen. Er zal voorlichting gegeven worden over het verbod en duurzaam gedrag zal gestimuleerd worden door het bieden van een ander handelingsperspectief.

Statiegeld
Er wordt niet uitgesloten dat retailers een systeem van statiegeld op plastic tassen invoeren, waarbij de consument na inlevering van de tas het aankoopbedrag weer terug krijgt. Een dergelijk systeem draagt ertoe bij dat de tas door de retailer op de juiste manier wordt gerecycled, wat weer leidt tot minder grondstoffenverspilling.

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar het ontwerp regeling beheer verpakkingen op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u weten wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn? Neem dan gerust contact op met ons voor meer informatie. Dat kan via telefoon +31 (0)88 494 2080 of via email naar online@worldpack.eu

Plasticwet Engeland