Maatregelen om de BTW-regels binnen de Europese Unie te verbeteren

De huidige Europese BTW-regels stammen uit 1993 en waren destijds bedoeld als overgangsregeling. Hoog tijd om de regels te verbeteren; want de huidige regels zijn complex, laten de mogelijkheid open voor fraude en zorgen voor aanzienlijke administratieve lasten, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen en internetbedrijven. Op 7 april heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd waarin manieren beschreven staan om het huidige EU-btw-stelsel een nieuwe start te geven en het eenvoudiger, fraudebestendiger en bedrijfsvriendelijker te maken.

BTW-actieplan
De huidige BTW-regels zullen worden geactualiseerd zodat ze de eengemaakte markt beter kunnen ondersteunen, grensoverschrijdende handel vergemakkelijken en gelijke tred houden met de hedendaagse digitale en mobiele economie.

Als het aan de Europese Commissie ligt kunnen alle winkeliers straks in eigen land BTW afdragen over grensoverschrijdende verkopen door middel van één BTW-systeem voor elektronische registratie en betaling. Het toekomstig BTW-systeem zal op het bestemmingsbeginsel gebaseerd zijn; dat wil zeggen dat de BTW wordt aangerekend daar waar de goederen of diensten worden verbruikt. De Commissie zal hierbij rekening houden met de lastendruk voor MKB en start-up bedrijven.

Tot slot wil de Commissie de BTW-vrijstelling afschaffen voor producten die direct geleverd worden aan consumenten van buiten de Europese Unie omdat dat dit een concurrentienadeel oplevert.

Met het actieplan worden deze voornemens concreter gemaakt, al moeten er nog wetten worden opgemaakt om alles in de praktijk de brengen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het BTW-actieplan verwijzen wij u naar de website van de Europese Commissie.

  

Toekomst BTW-regels EU