Laatste nieuws rondom de wetgeving gratis plastic tassen

Over minder dan 6 maanden is het 1 januari 2016, de datum waarop het verbod op het weggeven van gratis plastic tassen in werking zou moeten treden. Echter, 3 juli j.l. is het zomerreces van de tweede kamer begonnen en is er nog geen wet aangenomen omtrent dit onderwerp. Wat nu? Gaan we 1 januari nog halen? We zullen het op zijn vroegst in september weten.

Tot die tijd, zullen we het moeten doen met de laatste antwoorden zoals op 24 juni 2015 verstrekt door staatsecretaris Mansveld op de Kamervragen van lid Remco Dijkstra.

Opvallende zaken daarin:
- Plastic draagtassen boven de 50 micron zullen toch worden meegenomen in de wetgeving en mogen dus ook niet meer gratis worden verstrekt.
- De enige uitzondering die zal worden gemaakt is draagtassen onder 15 micron om redenen van hygiëne of als primaire verpakking van losse levensmiddelen.
- Winkeliers mogen zelf het verkoopbedrag van hun plastic draagtassen bepalen.
- Hoe de naleving op de wet gecontroleerd moet worden is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat de winkelier de aansprakelijke partij zal zijn.

We blijven dus nog even met elkaar in onzekerheid over de precieze uitwerking van het verbod op het weggeven van gratis plastic tassen. We houden u op de hoogte!

Download hier het document met de beantwoorde Kamervragen van 24 juni 2015.

No plastic bags