MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) was in zijn algemeenheid voornamelijk een intern gedreven beleid of bedrijfsstrategie. Tegenwoordig zorgt internationale wetgeving ervoor dat bedrijven het goed doen op gebied van MVO. MVO is niet langer een “individueel” onderwerp, maar wordt regionaal, nationaal en zelfs transnationaal ondersteund. Bij Bunzl focussen wij ons op het behoudt van hoogwaardige maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen ons bedrijf. Met die reden werken we actief samen met onze leveranciers om onze keten duurzaam te maken en producten en diensten te kunnen leveren die efficiënt, veilig en duurzaam gesourced en geleverd zijn. Als verantwoordelijke werkgever voorzien we onze werknemers van een veilige werkomgeving en promoten wij een positieve en ondersteunende cultuur.

Keten
Prijs is één van de bepalende factoren tijdens onze inkoopbeslissingen. Kwaliteit, beschikbaarheid, de voorkeur van onze klant en ons beleid worden echter meegewogen in de beslissing. We werken samen met leveranciers met als doel zeker te stellen dat de producten die wij leveren, gefabriceerd zijn vanuit duurzame gewonnen ruwe materialen. We verfijnen continu ons proces om er zeker van te zijn dat geïmporteerd papier en producten gemaakt uit hout gewonnen zijn uit legaal gekapt hout.

Audit
Bunzl heeft haar eigen kwaliteitsverzekering / kwaliteitscontrole afdeling gestationeerd in Shanghai, welke regelmatig audits/controles uitvoert bij onze directe leveranciers in Azië, om er zeker van te zijn dat zij voldoen aan de internationale standaard. Ook controleren en testen zij de productiecapaciteit van de fabriek, de kwaliteitsverzekering en kwaliteitscontrole processen. De voorwaarden en condities voor medewerkers, customer service capaciteiten, hygiëne management systemen en hun beleid en uitvoering aangaande milieu- en omgevingszaken worden ook gecontroleerd. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij aan de lokale wettelijke vereisten en de relevante toepasbare internationale vereisten aangaande werknemers welzijn en werkcondities, zoals vastgesteld door de International Labour Organization (ILO) en de Ethical Trading Initiative (ETI), voldoen of deze overstijgen.

0-tolerance
Leveranciers die niet in staat zijn om te voldoen aan alle vereisten na een eerste onderzoek/audit, krijgen de kans om alsnog volledig te voldoen binnen een periode van tijd welke passend wordt geacht binnen de omstandigheden. Indien een serieuze schending wordt vastgesteld tijdens de opvolgende audit, wordt een actieplan gedocumenteerd en wordt de leverancier geacht zich te committeren aan een plan van aanpak voor alle gebieden waar discrepanties zijn aangetroffen. Het proces van verbetering via deze methode is hoofdzakelijk afhankelijk van het commitment van de leveranciers management team / eigenaar / agent. Indien we reden hebben om aan te nemen dat de leverancier geen of niet voldoende vooruitgang boekt of niet gecommitteerd is aan het proces, kan dit leiden tot opschorting van de samenwerking tot het moment waarop we er zeker van zijn dat alle benoemde issues naar tevredenheid zijn opgelost.

Worldpack behoudt zich het recht om een samenwerking met een leverancier stop te zetten als zij vindt dat ongeoorloofde praktijken zich ontwikkelen of voordoen bij enige leverancier of producent welke producten sourcet, produceert of levert voor Worldpack. Dergelijke praktijken zijn onder andere kinderarbeid, dwangarbeid, illegale discriminatie, lonen lager dan het wettelijk bepaalde minimum, het niet verlenen van voldoende rustdagen of iedere andere schending van lokale of van toepassing zijnde internationale vereisten aangaande werknemers welzijn en werkomstandigheden. Mocht zich een zware schending voordoen bij een van onze leveranciers, behoudt Worldpack zich het recht om de lopende productie per direct stop te zetten. Worldpack zal de klant binnen 24 uur na vaststelling van de schending informeren over deze stopzetting. Afhankelijk van de gestelde termijn nodig geacht voor de leverancier om de issues naar tevredenheid op te lossen, zal de productie vertraagd zijn, dan wel voortgezet worden bij een andere leverancier.

Jaarlijks raport
Bunzl focust op meer onderwerpen binnen MVO dan alleen onze bevoorradingsketen. Zo focussen we onder andere ook op werknemers- & mensenrechten, gezondheid & veiligheid, milieu- & klimaatveranderingen en gemeenschap. Mocht je meer informatie willen aangaande ons MVO-beleid, neem dan gerust contact met ons op, zodat we je een jaarrapport kunnen toesturen voorzien van gedetailleerde informatie.


Terug naar onze diensten